En del av Evangeliska Frikyrkan

En del av EFK Mittnorrland

Varva för världen

Anmäl dig till loppet här

Förbön

Välkommen att lämna ditt böneämne här! Alla behöver vi hjälp i förbön, både personlig, för någon anhörig eller vän. Du får vara anonym.

Innehållet kan komma att läsas upp. Notera om du inte vill att det ska läsas upp vid en offentlig gudstjänst eller bönesamling.

Varför ensam bära på bekymmer eller glädjeämnen. Vi vill dela dem med dig!

Ämne Förbön
Namn
Epost
Uppläsas? Ja Nej
Meddelande