En del av Evangeliska Frikyrkan

En del av EFK Mittnorrland

Varva för världen

Anmäl dig till loppet här

Duvans förskola

Barnomsorgsföreningen Duvans Förskola

Huvudman

Duvans förskola drivs i kristen regi. Huvudman är barnomsorgsföreningen Duvan, som är en ekumenisk förening. Medlemsförsamlingarna är:

Situation

Förskolan har en avdelning, med barn i åldrarna 1-6.
Personalen består av tre förskollärare och tre barnskötare. All personal arbetar 75%.

Lokalerna är ändamålsenliga och inrymda i ett hus som byggdes om för förskoleverksamhet 2014. (se bilder (gamla lokaler, ej nuvarande))
Verksamheten bedrivs enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98) med samma innehåll som kommunens förskolor.

Profil

Utöver detta ger vi verksamheten en kristen profil genom att vi berikar samlingar med kristna sånger, böcker och bibelberättelser.

Vi vill ge barnen insikt om värdet av allt skapat, att alla människor är unika, älskade och värdefulla.

Vi arbetar därför med teman kring naturen, miljön och solidaritet med andra människor. I förlängningen innebär detta att vi t.ex. lagar maten själva.

Frågor?

Om det är något ni undrar över, kontakta oss.
Duvans förskola 070-731 25 50