En del av Evangeliska Frikyrkan

En del av EFK Mittnorrland

Varva för världen

Anmäl dig till loppet här

Mission

Församlingen bidrar kontinuerligt med understöd till missionärer i andra länder. För närvarande skickar vi ekonomiska medel till flera familjer.

Du hittar en del missionärsbrev på sidan Artiklar när du är inloggad som medlem.

Vi stöder även enskilda uppdrag som missionsresor och kortare engagemang.

Läs mer om EFK i världen