En del av Evangeliska Frikyrkan

En del av EFK Mittnorrland

Varva för världen

Anmäl dig till loppet här

Församlingen

Vi är en kristen församling med syfte att vara en gemenskap för dem som tror på och vill lära känna Jesus Kristus som Guds son. Genom offentliga möten och enskilda möten i vardagen vill vi sprida budskapet om Jesus Kristus som en personlig frälsare och vän.

Församlingens arbete bedrivs i Fridhem Billsta och i Hyddan Västerhus. Vi samverkar med ett flertal geografiskt närliggande församlingar i ett ekumeniskt arbete för bygden. Fridhems församling är en del av samfundet Evangeliska Frikyrkan.

Församlingen har ett 30-tal medlemmar och Ida Hedström är anställd som pastor på deltid sedan september 2014.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!