En del av Evangeliska Frikyrkan

En del av EFK Mittnorrland

Varva för världen

Anmäl dig till loppet här

Information om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker webbplatser informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att neka sådan användning.

Vi använder cookies för:
- besöksstatistik
- att kontrollera din behörighet på olika sidor

Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs under "Hjälp", eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner