En del av Evangeliska Frikyrkan

En del av EFK Mittnorrland

Varva för världen

Anmäl dig till loppet här

Evert & Ann-Christine Kullberg

Evert och Ann-Christine Kullberg fortsätter församlingsarbetet i Takanezawa och döpte 2 män under 2006.

Ann-Christine är i slutet av sin 3-åriga funktionella musikterapiutbildning. Under året har församlingen förvärvat en tomt för parkering vid kyrkan.